02 114 7503

วิธีสร้างรายได้ 98,304  บาท/เดือน  ภายใน 14  สัปดาห์ 


1. สมัคร 100 บาท และมีค่าบริการรายเดือนๆละ 50 บาท ( เริ่มหักในเดือนที่ 3 )

2. แผนธุรกิจเป็นแบบ 1 แตก 2 ลึก 14 ชั้น  รับรายได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

3. แนะนำติดตัวได้ 2 คน ถ้าเกิน 2 คน ระบบจะนำลงไปต่อให้สายงานข้างล่าง 

4. เมื่อสมัคร 1 รหัส  ต้องแนะนำ 2 รหัส  ที่เป็นรหัสทำงานจริงๆ  และเป็นรหัสที่พร้อมจะขยายสายงาน  มาต่อ 2 รหัส  ซึ่งไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาต่อ  แล้วปล่อยทิ้งไว้

5. ต้องแนะนำให้ครบ 2 รหัส / รายได้มากกว่า 150 บาท ถึงจะทำรายการถอนเงินได้ ( ถ้ามี 150 บาท  จะค้างไว้ในระบบ 50 บาท  ในส่วนที่เหลือ 100 บาทขึ้นไป  สามารถถอนออกได้ )

6. เมื่อสมาชิกทำรายการถอนเงิน  จะได้รับเงินในวันที่ถอนทันที (ภายใน 6 ชั่วโมง )


รายได้แบ่งออกเป็น 3 ข้อดังนี้ 


รายได้ข้อที่ 1 

รายได้จากการแนะนำสมาชิกใหม่ โดยคุณเป็นผู้แนะนำโดยตรง และสมาชิกที่คุณ  แนะนำได้ชำระค่าสมัครสมาชิก ในการเปิดรหัส คุณจะได้รับ 50 บาท/รหัส


รายได้ข้อที่ 2 

ค่าบริหารสายงาน   รายได้จากการแนะนำสมาชิกใหม่   สมาชิกใหม่ในโครงสร้างเครือข่ายใต้คุณทั้งหมด  โดยที่คุณไม่ได้เป็นผู้แนะนำตรง   คุณจะได้รับค่าบริหารสายงาน    เมื่อสมาชิกใหม่ ได้ชำระค่าสมัครในการเปิดรหัส   คุณจะได้รับตาม Level โดยได้รับ  ทั้งสมาชิกใหม่ในเครือข่ายของคุณ รหัสละ 3 บาท จำนวน 14 ชั้น  เต็มชั้นสูงสุดได้รับที่ 98,304 บาท


รายได้ข้อที่ 3 

ค่าบริการรายเดือน ระบบจะหักแบบอัตโนมัติ เดือนละ 50 บาท ถ้าไม่มีก็จะ  ติดลบพอมีรายได้ระบบจะดึงมาจ่าย ค้างมากี่เดือนระบบคิดหมด แล้วจ่ายขึ้นไป 1 ชั้นๆละ 3 บาท เต็มชั้นสูงสุดได้รับที่ 98,304 บาทต่อเดือนตลอดไป


วิธีการทำธุรกิจระบบริชซัคเซส 

1. สมัครเข้าร่วมความสำเร็จกับระบบ (ชำระ 100 บาท)

2. เรียนรู้เรื่องแผนรายได้ และการใช้งานระบบให้เข้าใจ

3. แนะนำคนที่ต้องการมีรายได้ เหมือนกับคุณให้ได้ 2 คน (ภายใน 1 สัปดาห์)

4. ช่วย 2 คน ที่คุณแนะนำมาให้เขาทำใน (ข้อที่ 1-3) ให้ได้

5. ทุกคนที่สมัครเข้ามาในระบบ ต้องทำตามในกฎ 5 ข้อนี้